Повідомлення для користувачів статистичної інформації про результати їх анкетного опитування
щодо самооцінки домогосподарствами рівня їх доходів

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилось з 3 липня по 15 серпня 2017 року.

Тема опитування: "Статистична інформація щодо показників самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів".

Мета опитування: вивчення ступеня відповідності потребам користувачів статистичних даних щодо показників самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів, зокрема щодо статистичних даних, які містяться у доповіді та збірнику "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів" й аналогічних статистичних публікаціях територіальних органів державної статистики (ТОД).

 Основні публікації: доповідь та статистичний збірник "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів", аналогічні статистичні публікації ТОД, а також інформація розділу "Публікації" офіційного веб-сайту Держстату.

Анкета вміщувала запитання про використання користувачами у своїй діяльності статистичної інформації щодо самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів; задоволення потреб користувачів переліком показників та деталізацією статистичних даних у доповіді та збірнику "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів" й аналогічних статистичних публікаціях ТОД, а також оцінки якості статистичної інформації щодо показників самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів.

Участь ТОД: разом із Держстатом анкетне опитування провели головні управління статистики у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій,  Кіровоградській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та в м. Києві.

Було одержано 166 заповнених анкет.

1.1. Відомості щодо користувачів статистичної інформації, які взяли участь в опитуванні:

за статтю: 

жінки – 69%;

чоловіки – 31%;

 

за віком:

18 – 35 років – 22%;

36 – 60 років – 70%;

61 рік і старше – 8%;

 

за освітою:

вища – 81%;

вища з науковим ступенем – 19%;

 

за сферою діяльності:

державна влада/місцеве самоврядування – 52%;

бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) та фінансова діяльність (у т.ч. банківська, страхування – 2%;

наукова діяльність, освіта – 32%;

засоби масової інформації – 2%;

громадські організації – 8%;

інше (бібліотека, сфера соціальних послуг, торгівля, ЖКП) – 4%.

 

1.2. Основні висновки за результатами опитування:

 29% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є основною або важливою складовою їхньої діяльності, 56% – додатковою інформацією;

83% користувачів отримують необхідну інформацію з тематики опитування електронними засобами (Інтернет, офіційний веб-сайт Держстату/ТОД); 17% – використовують засоби масової інформації та офіційні друковані видання; 12% – отримують інформацію шляхом одержання відповіді на запит;

67% опитаних використовують офіційний веб-сайт Держстату/ТОД для отримання інформації постійно або періодично;

67% опитаних постійно або періодично використовують інформацію щодо показників самооцінки домогосподарствами своїх доходів;

30% – використовували дані щодо показників самооцінки домогосподарствами своїх доходів з метою моніторингу виконання загальнодержавних та регіональних програм розвитку; 27% – для розроблення концепцій, стратегій, програм, основних напрямів, інших документів; 39% – для аналізу та прогнозування  соціально-економічного розвитку країни; 11% – для здійснення міжнародних порівнянь; 17% – для наукових досліджень;

78% користувачів надали  оцінки "відмінно" та "добре" доповіді "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів", 82% – надали такі оцінки переліку показників, уміщених в аналогічному статистичному збірнику;

найчастіше при цьому використовують показник "Розподіл домогосподарств за самооцінкою рівня їх доходів протягом останнього року" (49%), на другому місці – показник "Розподіл домогосподарств за різними за рівнем добробуту верствами населення, до яких домогосподарства відносять себе за оцінкою свого матеріального добробуту (до заможних, до представників середнього класу, до небідних, але ще не представників середнього класу, до бідних) – 43%; на третьому – "Розподіл домогосподарств за розміром середньодушового грошового доходу (грн), який домогосподарство вважає достатнім, щоб не відчувати себе бідними" – 36%;

87% опитаних користуються виключно даними Держстату щодо показників самооцінки домогосподарствами своїх доходів, а не отримують інформацію від інших установ України;

69% користувачів надали оцінку "відмінно" та "добре" – "Доступності та Зрозумілості/Ясності" інформації, 66% – "Відповідності/Релевантності" отриманих даних, 64% – "Послідовності/Узгодженості та Зіставності/Порівнянності" та 62% – "Точності/Надійності";

78% опитаних дали позитивну оцінку інформаційній підтримці з тематики опитування;

19% користувачів вказали на поліпшення якості інформаційної підтримки щодо показників  з тематики опитування порівняно з попереднім опитуванням, 48% – вважають, що вона не змінилася.

 

2. Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів анкетного опитування для поліпшення якості статистичної інформації

2.1. Пропозиція. В електронній версії діаграми та графіки повинні бути кольоровими.

Коментар. Буде враховано.

2.2. Пропозиція. На регіональному рівні відсутній розподіл домогосподарств за самооцінкою рівнів їх доходів, економічними очікуваннями на наступні 12 місяців залежно від місця проживання.

Коментар. Буде враховано.

2.3. Пропозиція. При опитуванні щодо пріоритетного спрямування додаткових коштів скоротити кількість можливих відповідей.

Коментар. Буде враховано.

2.4. Пропозиція. Надавати до таблиць короткий та зрозумілий текстовий аналіз, що характеризує інформацію, наведену в таблиці.

Коментар. Враховано. Текстовий аналіз, а також діаграми та графіки розміщені у доповіді "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів", яка щорічно згідно з планом державних статистичних спостережень оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держстату у розділі "Публікації"/ "Демографічна та соціальна статистика"/ "Доходи та умови життя".

2.5. Результати опитування будуть використані для підготовки стандартного звіту з якості державного статистичного спостереження "Обстеження умов життя домогосподарств", який буде розміщено на офіційному веб-сайті Держстату у 2017 році.

 

3. Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

3.1. Пропозиція. Розробити інформацію в розрізі міст обласного значення. Більше надавати інформації в розрізі регіонів (місто, село.)

Коментар. Розмір вибірки, який використовується для проведення обстеження, є недостатнім для отримання надійних оцінок показників у розрізі міст і районів. Збільшення розміру вибірки спричинить зростання фінансових витрат на проведення опитування, тому є недоцільним.

3.2. Пропозиція. Збільшити оперативність надання статистичної інформації.

Коментар. Терміни поширення статистичної інформації відповідають міжнародним стандартам і вимогам, а інформація надається користувачам та розміщується на офіційному веб-сайті Держстату в максимально стислі строки. За міжнародною практикою результати таких обстежень опрацьовуються близько року. Опитування щодо самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів здійснюється у січні, а строк надання публікації за результатами цього обстеження, згідно з планом державних статистичних спостережень,
IІI декада червня цього ж року.

 

4. Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації, які потребують додаткового опрацювання Держстатом або можуть бути реалізовані частково

4.1. Пропозиція. Зробити технічно можливим заповнення анкети безпосередньо на веб-сайтах Держстату або ТОД.

Коментар. На цей час технічні можливості сайту не дозволяють це зробити.  Водночас у рамках майбутнього проекту розробки Єдиного веб-порталу за підтримки ЄС планується здійснити модернізацію офіційного веб-сайту Держстату, що в свою чергу розширить його функціональні можливості, в т. ч. в частині проведення он-лайн опитувань.

 

Щиро дякуємо всім користувачам за участь в анкетному опитуванні.